Znajdziesz nas na:

  Beskidzka Akademia Piłkarska

oraz

Beskidzka Akademia Piłkarska 

 

 

Beskidzka Akademia Piłkarska jest nowopowstałym stowarzyszeniem, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym naciskiem na dzieci w wieku od 4 roku życia. BAP zakłada realizację programu piłki nożnej oraz ogólnorozwojowego. Przedsięwzięcie to powstało przede wszystkim po to, aby ukierunkować rozwój dzieci, polepszać ich relacje z rodzicami, uczyć działania w grupie i przede wszystkim zasad rywalizacji fair play. Swoimi działaniami chcielibyśmy zmienić mentalność mieszkańców, przeciwdziałać bardzo powszechnym praktykom zwalniania bez powodu dzieci z zajęć na lekcjach WF, które wpływają niekorzystnie na rozwój fizyczny dzieci i ich zdrowie. Projekt ten za cel główny bierze sobie profesjonalne wytrenowanie zawodników i zawodniczek. Myśląc przyszłościowo, będą oni mogli walczyć o najwyższe piłkarskie cele. 
 


Cele szczegółowe projektu to:

 • integracja rodzin
 • pogłębienie więzi wewnątrz rodzinnych i wzajemnej współpracy w rodzinie
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • zachęcenie do czynnego wypoczynku, propagowanie nowych sposobów spędzania wolnego czasu
 • promocja rodziny i wartości rodzinnych w środowisku lokalnym
 • zaspokojenie emocjonalnego związku z rodziną
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • „Bawimy sie bez alkoholu!” – formy aktywizacji społecznej i sposoby spędzania wolnego czasu bez spożywania alkoholu.
 • poprawa zdolności motorycznych wśród dzieci: wytrzymałość, siła, szybkość, gibkość, zwinność, koordynacje,
 • rozwój cech osobowych dzieci: umiejętności pracy w grupie, wytrwałości, konsekwencji w działaniu,
 • nauka aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • odkrywanie młodych piłkarskich talentów,
 • rozwój sportowy dzieci i młodzieży w powiecie gorlickim
 • harmonijny rozwój mięśni (zapobieganie kształtowaniu się wad postawy) i psychiczny (podczas wysiłku fizycznego, zwłaszcza na świeżym powietrzu wzrasta liczba nowych połączeń nerwowych w mózgu, co ułatwia myślenie),
 • zapewnienie lepszej odporności na urazy kości, stawów, ścięgien i mięśni,
 • spełnianie marzeń dziecka związanych z obraniem odpowiedniej drogi do osiągnięcia sukcesu,
 • integracja lokalnego środowiska wokół działań na rzecz upowszechniania sportu i aktywności fizycznej.

 

Cele naszego szkolenia to:

 • uczestnictwo w turniejach piłkarskich
 • organizowanie turniejów piłkarskich
 • rozgrywanie sparingów kontrolnych
 • wyjazdy na imprezy typu masowego
 • uczestnictwo w obozach sportowych