Opłaty

 

Składka członkowska w Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej wynosi

80 zł miesięcznie.

 

Zniżka dla rodziców, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza na zajęcia Akademii to

składka 80 zł za pierwsze, 60 zł za drugie i 20 zł za trzecie + czwarte gratis (80 za młodsze, 60 za starsze, 20 za najstarsze).

 

Termin zapłaty: do 15 dnia każdego miesiąca (płatność z góry)

Nieusprawiedliwiony brak wpłaty za okres 2 miesięcy może być podstawą do wydalenia z Akademii.

 

Wpłaty należy dokonywać u trenera prowadzącego grupę

lub na konto bankowe:

Nr rachunku BS Oddział w Gorlicach:

24 8795 0005 2001 0005 6645 0001

Beskidzka Akademia Piłkarska

38-312 Ropa 815

 

W tytule wpłaty proszę podać: SKŁADKA CZŁONKOWSKA - "Imię i nazwisko" - "miesiąc" - "nazwa grupy do której dana osoba uczęszcza".

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności dziecka na zajęciach.
  2. W przypadku nieodbycia się treningów z przyczyn niezależnych od Akademii opłata miesięczna nie ulega zmianie.
  3. Przy usprawiedliwionej absencji dłuższej niż jeden miesiąc opłata za treningi nie będzie wymagana.
  4. Każdy zawodnik i jego rodzice zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach; powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą do usunięcia z Akademii.
  5. O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rodzic zobowiązany jest powiadomić koordynatora Akademii najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczestniczyło w dalszych zajęciach.