Współpraca z Gminą Ropa w 2021 roku.

Beskidzka Akademia Piłkarska w 2021 roku otrzymała dofinansowanie z Gminy Ropa w wysokości: 12 700 zł

Kwota ta pozwoliła nam na częściowe opłacenie hali sportowej, organizację Dnia Sportu, w którym wystąpiło 16 drużyn, a także udało nam się zakupić sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć. Bardzo dziękujemy władzą gminy Ropa za zaufanie i możliwość współpracy, która z roku na rok daje nam większe możliwości do rozwoju.

Dodaj komentarz