OPŁATY

Składka członkowska w Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej wynosi

120 zł miesięcznie.

Zniżka dla rodziców, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza na zajęcia Akademii to:

Dwójka dzieci – 180 zł miesięcznej składki członkowskiej

Trójka dzieci – 200 zł miesięcznej składki członkowskiej

Termin zapłaty: do 15 dnia każdego miesiąca (płatność z góry)

Nieusprawiedliwiony brak wpłaty za okres 2 miesięcy może być podstawą do wydalenia ze Stowarzyszenia.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe:

Nr rachunku BS Oddział w Gorlicach:

24 8795 0005 2001 0005 6645 0001

Beskidzka Akademia Piłkarska

38-312 Ropa 815

W tytule wpłaty proszę podać: SKŁADKA CZŁONKOWSKA – „Imię i nazwisko” – „miesiąc” – „nazwa grupy do której dana osoba uczęszcza”.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii i bez względu na ilość odbytych treningów w miesiącu – pozostaje taka sama.
  2. Przy usprawiedliwionej absencji dłuższej niż jeden miesiąc składka członkowska może zostać wstrzymana.
  3. Każdy zawodnik i jego rodzice zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach; powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą do usunięcia ze Stowarzyszenia.
  4. O rezygnacji z członkostwa rodzic zobowiązany jest powiadomić koordynatora Akademii najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc.