OPŁATY

Składka członkowska w Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej wynosi

100 zł miesięcznie.

Zniżka dla rodziców, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza na zajęcia Akademii to:

Dwójka dzieci – 160 zł miesięcznej składki członkowskiej

Trójka dzieci – 180 zł miesięcznej składki członkowskiej

Czwórka i więcej dzieci – 180 zł miesięcznej składki członkowskiej

Termin zapłaty: do 15 dnia każdego miesiąca (płatność z góry)

Nieusprawiedliwiony brak wpłaty za okres 2 miesięcy może być podstawą do wydalenia z Akademii.

Wpłaty należy dokonywać u trenera prowadzącego grupę

lub na konto bankowe:

Nr rachunku BS Oddział w Gorlicach:

24 8795 0005 2001 0005 6645 0001

Beskidzka Akademia Piłkarska

38-312 Ropa 815

W tytule wpłaty proszę podać: SKŁADKA CZŁONKOWSKA – “Imię i nazwisko” – “miesiąc” – “nazwa grupy do której dana osoba uczęszcza”.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności dziecka na zajęciach.
  2. W przypadku nieodbycia się treningów z przyczyn niezależnych od Akademii opłata miesięczna nie ulega zmianie.
  3. Przy usprawiedliwionej absencji dłuższej niż jeden miesiąc opłata za treningi nie będzie wymagana.
  4. Każdy zawodnik i jego rodzice zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach; powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą do usunięcia z Akademii.
  5. O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rodzic zobowiązany jest powiadomić koordynatora Akademii najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczestniczyło w dalszych zajęciach.